Historie matcha

Historie zeleného čaje v Číně sahá až do 8. století a způsob výroby práškového čaje z listů se stal populární ve 12. století. Čaj matcha objevil buddhistický mnich Myoan Eisai a přinesl ho do Japonska. Esai si uvědomil, že pití matcha zlepšilo jeho zenové meditační sezení tím, že vyvolalo stav klidné bdělosti. (Dnes víme, že je to díky vzájemnému působení kofeinu matcha a L-theaninu). Pití čaje matcha nejen napomáhala meditačním snahám zenských mnichů, ale také se stalo prostředkem k dosažení osvícení v tradiční japonské kultuře.

Obětování misky nápoje Buddhovi bylo součástí každodenních chrámových praktik. Skromná forma čajového obřadu, který přežil dodnes, a jeho poselství krásy obsažené v jednoduchosti evokující obdiv i na Západě, se objevilo v 16. století. Dnes tradiční čajový obřad matcha poskytuje příležitosti pro setkávání, intelektuální výměnu, prohlubuje erudici a je výrazem péče a kontinuity tradice.

Historie Matcha